XSD

XML schema definition – metod att definiera de datatyper som ingår i ett XML-dokument och att automatiskt kontrollera att dokumentet är formaterat i enlighet med definitionen. En XSD-definition skrivs i XML. XSD ersätter DTD, och är en rekommendation från webbens ledningsgrupp W3C. – Läs mer här.

[förkortningar på X] [xml] [ändrad 23 mars 2018]