XSD

XML schema definition – metod att definiera de datatyper som ingår i ett XML-dokument och att automatiskt kontrollera att dokumentet är formaterat i enlighet med definitionen. En XSD-definition skrivs i XML. XSD är ett kraftfullare alternativ till DTD, och är en rekommendation från webbens ledningsgrupp W3C. – Läs mer på w3schools.com/xml….

[förkortningar på X] [xml] [ändrad 20 februari 2023]