Zircon

en mikrokärna för operativsystem, utvecklad 2016 av Google. Den hette först Magenta, men namnet ändrades i september 2017 till Zircon. Zircon är, till skillnad från Linux, inte baserat på Unix. Zircon ska användas i operativsystemet Fuchsia, och är utvecklat för att kunna användas både i persondatorer och i mindre utrustning. – Läs mer på googlesource.com. – Zircon, på svenska zirkon, är ett vanligt mineral som innehåller metallen zirkonium.

[operativsystem] [ändrad 30 juli 2019]

Dagens ord: 2019-12-26