kommando

eller instruktion: något som är avsett att få en dator eller ett datorprogram att göra något bestämt. Ett kommando kan vara en eller flera knapptryckningar, ett klick eller något annat som ingår i datorns användargränssnitt. Även instruktioner i programkod kan kallas för kommandon, i synnerhet i imperativ programmering. På engelska: command – se också cmd. – I denna ordlista används oftast ordet instruktion. – Läs också om kortkommando.

[användargränssnitt] [programmering] [4 februari 2023]