magnetlänk

ett system för hänvisning till filer på internet utan angivande av någon webbadress (URL). – Magnetlänkar används för spridning (fildelning) av musik, filmer och program på internet i nätverk som BitTorrent med varianter. En magnetlänk innehåller en matematisk förkortning (ett kondensat eller hash) av innehållet i den fil som den länkar till. Den som vill hämta filen gör en sökning bland andra användare i samma fildelningsnätverk, och ifall någon har den eftersökta filen kan den sedan laddas ner direkt från den som har den. Tekniken möjliggör ett mycket decentraliserat nätverk för fildelning, vilket gör det svårt att kartlägga deltagarna. Det behövs ingen central server och magnetlänkarna är bara en obegriplig serie tecken för utomstående. – På engelska: magnet link.

[fildelning] [ändrad 9 november 2018]

leech

  1. ”snylta” – ta filer från ett fildelningsnät utan att erbjuda filer åt andra; leech, leecher – ”snyltare”; leeching – ”snyltning”;
  2. länksnyltning – kopiering av länkar från andras webbsidor i syfte att utnyttja deras resurser – se anti‑leech;
  3. – i BitTorrent: en klient som ännu inte har en komplett uppsättning material (se arkiv) att sprida vidare. En sådan klient hämtar alltså mer material än den sprider till andra, men det är oundvikligt i inledningsstadiet. (Annars är det en grundprincip i BitTorrent att man får lika mycket som man lämnar ifrån sig).

Leech betyder blodigel; leeching kan också betyda urlakning.

[fildelning] [ändrad 5 november 2020]

FastTrack

  1. – ett nätverk för fildelning på internet, utvecklat på initiativ av Niklas Zennström. Det lanserades 2001. – FastTrack var grunden för programmen Grokster†, LimeWire†, Kazaa† och Morpheus. I praktiken blev det flera nätverk som inte kunde kommunicera med varandra, även om alla byggde på FastTrack. – FastTrack saknar central server, utan bygger på att enskilda användare står i kontakt med varandra över internet. Men vissa användare med kraftfulla datorer blir så kallade supernoder, det vill säga att de fungerar som servrar i delar av nätet. Det gör FastTrack snabbare och ger plats för fler användare jämfört med nät som Gnutella, där alla anslutna datorer är likställda;
  2. – en tjänst från Microsoft för att hjälpa kunder att flytta sina resurser till Microsofts molntjänst Azure. – Se Microsofts webbsidor.

[fildelning] [molnet] [nätverk] [ändrad 11 november 2019]

eD2k

ett länkformat för filer (musik, video) som ska hämtas från internet, utvecklat för fildelningsprogrammet eDonkey. En eD2k-länk ersätter http i en webbadress (URL), följs av adressen till en fil, och visas som en länk på en webbsida. När en besökare på webbsidan klickar på länken skickas filen till besökaren.

[fildelning] [internet] [ändrad 11 januari 2019]

Direct Connect

ett system för fildelning över internet, baserat på ett protokoll med samma namn. Intresset för systemet tycks ha varit störst på 00-talet. Direct Connect är ett icke-hierarkiskt nätverk (P2P), skrivet i öppen källkod och har ett system med hubbar där det finns listor över tillgängliga filer och adress till dem. Vem som vill kan sätta upp en Direct Connect-hubb. Olika hubbar har olika regler: somliga kräver att deltagarna bidrar med en viss mängd filer, somliga kräver registrering. Det finns flera klientprogram till Direct Connect, men den vanligaste är DC++. Eftersom det inte finns någon officiell specifikation av Direct Connect kan utförandena av programmen skilja sig åt. – Liksom andra fildelningsnät används Direct Connect för spridning av piratkopierade filer, men det beror på användarna, inte på tekniken. – Läs mer i Wikipedia och på Direct Connect Network Foundations webbsidor.

[fildelning] [ändrad 16 maj 2018]