Direct Connect

ett system för fildelning över internet, baserat på ett protokoll med samma namn. Intresset för systemet tycks ha varit störst på 00-talet. Direct Connect är ett icke-hierarkiskt nätverk (P2P), skrivet i öppen källkod och har ett system med hubbar där det finns listor över tillgängliga filer och adress till dem. Vem som vill kan sätta upp en Direct Connect-hubb. Olika hubbar har olika regler: somliga kräver att deltagarna bidrar med en viss mängd filer, somliga kräver registrering. Det finns flera klientprogram till Direct Connect, men den vanligaste är DC++. Eftersom det inte finns någon officiell specifikation av Direct Connect kan utförandena av programmen skilja sig åt. – Liksom andra fildelningsnät används Direct Connect för spridning av piratkopierade filer, men det beror på användarna, inte på tekniken. – Läs mer i Wikipedia och på Direct Connect Network Foundations webbsidor.

[fildelning] [ändrad 16 maj 2018]