transport

inom it: förflyttning av data. – Transport syftar på de funktioner som skickar data genom nätverk. Termen används ibland om ”dumt” förflyttande av ettor och nollor, men läs om transportlagret i OSI-modellen. – Se också transfer och transmission. – I andra sammanhang används ordet transporter (eller trafik) när man förr talade om kommunikationer, alltså sådant som järnvägar. Ordet kommunikation används numera mest om elektronisk kommunikation.

[nätverk] [språktips] [10 oktober 2022]