transmission

överföring, transmission – inom it: överföring av information med data- eller teleteknik över avstånd som är så stora att det inte räcker med en enkel ledning. Signalen måste förstärkas på vägen. Ordet används dels:

  1. – som allmän term för överföring av telefonsamtal, meddelanden och annan information från sändare till mottagare, dels;
  2. – om de mekanismer i nätverket som ser till att det finns en fungerande förbindelse hela vägen mellan sändare och mottagare.

– Ibland används orden transfer och transport i samma betydelse. – I OSI‑modellen hanteras transmissionsmekanismerna främst av lager 4, transport­lagret.

[datakommunikation] [ändrad 27 maj 2017]