transmission

inom it: överföring av data hela vägen från sändare till mottagare. – Transmission och transfer är ofta utbytbara. Men när man talar om transmission betonar man hela systemet för överföring av data från sändare till mottagare. Ordet används i synnerhet om dataöverföring på så långa avstånd att signalen måste förstärkas på vägen. – Verb: överföra, transmittera. – Jämför med transmissionen i en bil: det är hela systemet av anordningar som överför kraft från motorn till hjulen. – Läs också om transport.

[nätverk] [språktips] [10 oktober 2022