butterfly keyboard

  1. – en tangentbordskonstruktion som sedan 2016 används på på Apples bärbara datorer (MacBook och MacBook Pro). Konstruktionen kallas på svenska för fjärilsmekanism. Mekanismen som sitter under varje tangent för att registrera tryckningar påminner nämligen om en fjäril. Detta till skillnad från den vanligare mekanismen som kallas för saxmekanism (scissors mechanism). Fjärilsmekanismen infördes för att göra tangenterna stabilare och för att mekanismen tar mindre plats på höjden än saxmekanismen. – Fjärilsmekanismen har fått kritik från kunder på grund av att den krånglar, till exempel att tangenter låser sig (se Apples supportsidor). – Sommaren 2019 ryktades det att Apple skulle sluta med fjärilsmekanismen och återgå till saxmekanismen;
  2. – tangentbordet på IBM:s ThinkPad 701, lanserad 1995 – ett hopfällbart tangentbord som i utfällt läge var bredare än datorn. Datorn var i hopfällt läge 246 millimeter bred, men tangentbordet var i utfällt läge 292 millimeter brett. Det vecklades upp automatiskt när man fällde upp locket. Officiellt namn på tangentbordet var TrackWrite. Det hade konstruerats av John Karidis (1958—2012, se Wikipedia) och användes bara på modell 701.

[tangentbord] [ändrad 15 september 2019]

siffertangentbord

(eller numeriskt tangentbord, på engelska numeric keyboard) – särskild knappsats på större tangentbord, avsedd för inmatning av siffror och matematiska operationer. Den finns till höger om bokstavstangenterna. Den är ett behändigare alternativ till raden med siffror överst på tangentbordet när man ska mata in många siffror. Siffertangentbordet brukar också kunna användas för att flytta pekaren på bildskärmen – se numeriskt lås. – Mindre tangentbord saknar särskilt siffertangentbord, men det finns separata siffer­tan­gent­bord som kan anslutas. En del tangentbord låter vissa bokstavstangenter i kombination med en funktionstangent göra extra tjänst som siffertangentbord.

[tangentbord] [ändrad 16 oktober 2019]