Auto-ID Center

nerlagt center för utveckling av standarder för RFID‑teknik (kontaktlösa elektroniska etiketter) på MIT. Centrets teknik har överförts till EPCglobal (länk). MIT:s forskning om RFID sker numera inom Auto‑ID Labs (länk, nere i juli 2017). – Auto‑ID Center grundades 1999 och lades ned 2003. Det var ett samarbete mellan MIT, andra universitet och ett hundratal företag. Lanserade 2003 standarden EPC network för trådlös elektronisk varu­märk­ning med RFID.

[kontaktlöst] [nerlagt] [ändrad 12 juli 2017]

akustisk NFC

(acoustic NFC) – dataöverföring på kort håll med hörbara ljud. Man använder datorns eller mobiltelefonens inbyggda högtalare för sändning och mikrofonen för mottagning samt ett program som kodar meddelanden som en ljudsignal respektive tolkar signalen. – Se Chirp och Dhwani. – Namnet: Anspelar på NFC, near field communication.

[kontaktlöst] [ljud och bild] [ändrad 31 december 2017] 

NFC Ring

en fingerring med inyggd nfc. (Nfc är en teknik för kontaktlös dataöverföring.) – NFC Ring kan användas för allt som man kan använda nfc till, till exempel i stället för buss­kort och passer­kort, för att låsa upp datorer och mobil­telefoner (i stället för lösenord), för att låsa upp dörrar med nfc-lås och för betalningar. Ringen kan också användas för sladdlös fil­över­föring, till exempel mellan två mobil­telefoner med nfc. Den har två minnen på 600 mega­byte vardera: ett för offentliga data, ett för privata data. Minnes­kretsen för privata data finns på den sida av ringen som brukar vara vänd inåt, alltså på samma sida som hand­flatan, vilket med tanke på att nfc har en räckvidd på någon centimeter skyddar informationen från tjuvlyssnare. – Ringen kommer från det engelska före­taget McLear. Den finansierades genom insamling på Kick­starter och säljs sedan 2014. – Se nfcring.com.

NFC

  1. – near field communication – närfältskommunikation, kontaktlös kommunikation, närkontakttrådlös data­överföring på mycket nära håll, högst ett par centimeter. Teknik för NFC förekommer i kort, till exempel busskort, och i mobiltelefoner, där tekniken främst används för betalningar. (Det är en form av AIDC.) Man visar vilka två enheter som ska kommunicera genom att hålla dem intill varandra. Förutom för resor och be­tal­ningar kan NFC till exempel användas i foto­skrivare: man håller kameran intill skrivaren så överförs bilderna automatiskt för utskrift. – Skill­naden gentemot Blue­tooth är att räckvidden är mycket kort. Bluetooth ersätter en sladd, NFC ersätter en kortläsare. Skillnaden mot RFID är att RFID är envägskommunika­­tion, medan NFC är tvåvägs. – NFC‑tekniken har utvecklats av Philips, Sony och Nokia, och är stan­dardi­serad som Ecma‑340 och ISO/IEC 18092. – Läs mer på NFC Forums webb­plats (nfc-forum.org). – På engelska kallas det också för wave-and-pay. – Läs också om blippa, iButton, Bump† och Bluetooth low energy† samt om akustisk NFC;
  2. förkortning för Nationellt forensiskt centrum, se forensik.

[förkortningar på N] [kontaktlöst] [kriminalteknik] [ändrad 3 juli 2019]

Contactless

  1. contactless, se kontaktlös;
  2. – kontaktlöst betalsystem från Mastercard. Finns för plastkort och för mobil­tele­foner med NFC. Man behöver bara hålla kortet eller tele­fonen intill kort­läsaren för att be­talningen ska genom­föras. Contact­less kallades ti­digare för Paypass. – Master­pass (tidigare Master­card Pay­pass Wallet) är en betal­tjänst som kan samla många konton i ett gemen­samt gräns­snitt. – Se Mastercards webbsidor.

[betalningar] [kontaktlöst] [ändrad 12 januari 2018]

EPC

  1. – electronic product code – även EPC Network – ett system för varumärkning med RFID. – EPC Network lanserades 2003 av dåvarande Auto‑ID Center† som en tänkt ersättare till de vanliga streckkoderna. Eftersom EPC‑märkningen använder nummer som består av 96 ettor och nollor – det blir (nästan) 30‑siffriga tal med decimala siffror (se kvintiljon) – kan varje exemplar av en vara, inte bara varuslaget, få ett eget nummer. EPC beskrivs som ett sätt att minska snatteri och försvåra förfalskning av märkesvaror. – Se bransch­organisationen GS1:s webbsidor;
  2. – se evolved packet core;
  3. engineering, procurement and construction – planering, projektering, upphandling och uppförande – ett slags totalentreprenad där entreprenören ansvarar för hela processen från att konstruera produkten enligt beställarens kravspecifikation till att leverera en nyckelfärdig produkt. EPC används främst i vissa slag av tung industri.

[förkortningar på E] [handel] [kontaktlöst] [mobilt] [ändrad 20 december 2018]

fob

brickakontaktlös elektronisk nyckel som kan användas som passerkort, för upplåsning, för avstängning och aktivering av larm och för betalningar. Det engelska ordet fob be­tyder från början berlock. Ordet användes förr om små prydnader som man bar i klock­kedjan till ett fick­ur. – Fob i denna betydelse är ingen förkortning. FOB är däremot en förkortning med flera betydelser utanför it.

[kontaktlöst] [ändrad 17 december 2019]

RFID

radio frequency identification – även: RF‑etiketter– system för kontakt­lös över­föring av små data­mängder på korta avstånd – några meter, ibland mer. RFID‑chipp är små knappar som, med dagens teknik, kan lagra data motsvarande upp till ett 60‑siff­­rigt tal. Dyrare typer kan ha raderbar information och kan förses med nya nummer. De kan byggas in i prislappar, förpackningar, id‑kort eller dokument (det finns en platt variant som kan ”skrivas ut” på pappers­liknande material). RFID är alltså en form av AIDC. RFID‑chipp har oftast inga batterier, utan aktiveras av en radio­signal från sändaren/mottagaren. (En bra förklaring finns här.) Det finns också modeller som är batteri­drivna eller går på elnätet, till exempel för biltullar. Vid anrop sänder RFID‑chippen ut sitt inbyggda nummer som uppfångas av sändaren / mottagaren på upp till några tiotal meters håll. – Tekniken är ett alternativ till olika typer av kortläsare och andra läsare, eftersom den fungerar på avstånd och därmed förenklar hanteringen. Om månadskortet för bussen har RFID‑chipp fungerar det utan att man behöver ta upp det ur fickan. Många varnar för att tekniken gör det möjligt att kartlägga människors rörelser och inköp i detalj. – Se också EPC. – Jäm­för med NFC.

[förkortningar på R] [kontaktlöst] [ändrad 10 augusti 2017]

Bump

ett nerlagt system för överföring av information mellan smarta mobiler genom att man höll dem intill varandra. Det kunde bland annat användas för betalningar. (Det påminner om NFC.) – Före­taget Bump köptes i september 2013 av Google. I januari 2014 avveck­lade Google både varumärket och produkt­erna (länk). (Webbplatsen bu.mp finns kvar, men underhålls inte.)

[kontaktlöst] [nerlagt] [ändrad 14 februari 2018]