clbuttic

superpryd omskrivning av classic – ord för idiotiska försök att ersätta fula ord med mindre fula ord: en oge­nom­tänkt sök/ersätt har bytt ut ass i classic mot butt. – Andra klbut­tiska exempel är när löparen Tyson Gay blev Tyson Homosexual och när the American constitution blev the American consbreastution. – Se artikel i Daily Telegraph: länk. – Läs också om apyware, the Cupertino effect och Scunthorpeproblemet.

[fel] [kuriosa] [språkteknik]

SETI@home

ett projekt där frivilliga deltagare lånar ut tid på sina person­datorer för analys av radio­signaler från världs­rymden i hopp om att upptäcka tecken på intelli­gent liv. – Del­tagarna laddar ned en speciell skärm­släckare från SETI@home. När skärm­släckaren går igång (på grund av att datorn inte används) hämtar den data från SETI@home, bearbetar dem och skickar tillbaka resultaten. Så snart användaren behöver datorn till annat avbryts beräk­ningarna till nästa dödtid. – SETI@home är alltså ett system med distri­bu­erade beräk­ningar. SETI@home drivs själv­ständigt från forskningsprojektet SETI, men får stöd där­i­från. – Läs mer på Seti@homes webbsidor.

[forskning och experimentell teknik] [kuriosa] [program för gemensamt arbete] [rymden] [ändrad 5 december 2018]

Mountain Lion

version 10.8 av operativsystemet för Macintosh, OS X (numera macOS). Släpptes i juli 2012. – Mountain Lion var den sista versionen av OS X som uppkallades efter kattdjur. (Händelsevis var det den andra puman i OS X historia – mountain lion betyder puma) Den följande versionen av OS X hette Mavericks.

[macos] [versioner] [ändrad 13 september 2019]

4chan

amerikanskt diskussions­forum, känt för att flera virala fenomen (”mem”) har börjat där. Bland annat rick­rolling, lolcats, sprid­ningen av sången Chocolate rain och de groteskt enkla teck­ningarna Rage comics (se länk). Rörelsen Anonymous började också på 4chan (se artikel på IDG, länk). Sajten är också känd för det anonyma forumet /b/. – 4chan grundades 2003 av den då 15‑årige Christopher Poole, som drog sig tillbaka som chef för 4chan i januari 2015. 4chan finns på 4chan.org. – Namnet: Uttalas som engelska fortune. –4chan har fått en efterföljare som heter 8chan.

[diskussioner] [mem] [ändrad 30 oktober 2019]

lorem ipsum

(även: lipsum) – de första orden i en vanlig exempel­­text. – Texten är på sönderbrutet latin, och är tagen från den romer­ske författ­aren Ciceros (se Wikipedia) bok Om det högsta goda och onda från år 45. Texten har dock kastats om så att den har blivit meningslös, även för den som kan latin. – Lorem ipsum har använts för att markera bröd­­text i tryckta texter sedan 1500‑talet. Poängen med att an­vända en förvanskad latinsk text är att den som be­dömer den typo­­grafiska formen inte ska dis­­tra­heras av textens innehåll (om hon inte råkar kunna latin). – På svenska har lorem ipsum använts bara i några decennier. Huru­­vida en latinsk text lämpar sig för att representera svensk bröd­­text kan ifråga­­sättas: orden är längre på latin, ändelserna ser annor­­lunda ut och åäö saknas. För svenskt bruk finns därför en annan exempel­­text som börjar ”Trä­­uten­si­li­erna i ett tryckeri äro ingalunda…” (se länk). Den före­­slogs av Arne Heine (1922–2016, se intervju i Computer Sweden). – Läs mer i Wikipedia. –  Kuriosa: Den sönder­hackade latinska texten till lorem ipsum har över­­satts till lika sönder­hackad engelska av Jaspreet Singh Boparai. Över­sättningen finns på bloggen lob.co.uk.

[typografi] [ändrad 11 december 2018]

Paretoprincipen

Paretodiagram som åskådliggör Pareto-principen. Den svarta linjen visar ackumulerat värde.
Paretodiagram som åskådliggör Pareto-principen. Den svarta linjen, som planar ut, visar ackumulerat värde.

(the Pareto principle) – ”20 procent av orsakerna står för 80 procent av effekt­erna.” – 20 procent av kunderna står för 80 procent av för­sälj­ningen, de rikaste 20 procenten av befolk­ningen äger 80 procent av alla pengar, 20 procent av problemen tar 80 procent av tiden att lösa. – Pareto­prin­cipen är därför också känd som 80‑20‑regeln. Det är en iakt­ta­gelse som stämmer ungefär i många fall, inte en exakt lag. – Ett diagram som visar för­del­ningen med orsakerna (i bred bemärkelse) på längd­axeln och effekterna på höjd­axeln kallas för Pareto­diagram. Ett Pareto­diagram som åskådliggör Paretoprincipen har en stor kropp i ena änden (80 procent av effekterna på höjdaxeln) medan större delen av diagram­met är en lång smal svans (20 procent av effekterna på höjd­axeln, men 80 procent av orsakerna på längdaxeln). – I företagsekonomi har principen använts som moti­ve­ring för att satsa på de 20 pro­centen och strunta i resten. Detta har ifrågasatts – se den långa svansen. – Se också drak­kung, potenslag, svart svan och Zipfs lag. – Läs också om DSDM. – Prin­cipen är upp­kallad efter den itali­enska ekonomen och indus­tria­listen Vilfredo Pareto (1848—1923, se Wikipedia).

[lagar] [statistik] [ändrad 23 december 2017]

Poes lag

(Poe’s law) – ”Utan en blinkande smilis eller annan uppen­bar humor­­markering är det omöjligt att göra en parodi på en kreationist på ett sådant sätt att inte någon för­­växlar det med äkta vara.” – Med andra ord: det är praktiskt taget omöjligt att skilja parodier på religiös fundamentalism från all­­var­ligt menad fundamentalism. Att åberopa Poes lag inne­bär alltså att säga att det här inlägget (om religion) måste vara skrivet på skämt. – Lagen har namn efter en Nathan Poe, för övrigt okänd, som formulerade lagen i ett debattinlägg på Christian­­forums (länk). – En reviderad version av Poes lag lyder: ”På internet går det inte att avgöra ifall någon skämtar.”

[diskussioner] [lagar] [ändrad 15 juni 2017]

Barbra Streisand-effekten

(the Barbra Streisand effect) – det att ansträngningar att få bort sanna eller falska uppgifter på internet får motsatt effekt: intresset ökar och uppgifterna sprids till fler. Benämningen kommer av Barbra Streisands försök 2003 att få bort ett flygfoto av sitt hus från internet (se Wikipedia). – Läs också om Devin Nunes.

[kuriosa] [ändrad 21 mars 2019]

Chuck Norris facts

Han gav fakta ett ansikte.
Han gav fakta ett ansikte.

orimligt överdrivna påståenden om den ameri­kanska film­stjärnan och kampsportaren Chuck Norris. ”Chuck Norris gör inte arm­hävningar – han pressar ner jordklotet”, ”Chuck Norris bär solglasögon för att inte skada solen”, ”Chuck Norris doesn’t need Twitter – he’s already following you”, ”anledningen till att rymden är krökt är att Chuck Norris böjde den”. – Chuck Norris facts har gett upp­hov till en genre med ”facts”, till exempel SOA facts (se denna länk) – det enda som Chuck Norris inte kan döda är nämligen SOA. – Se denna blogg. – Det finns också Bruce Schneier facts, se här. – Se chucknorrisfacts.net.

[mem] [ändrad 11 september 2018]

Whopper sacrifice

en reklamkampanj från 2009 där ham­burgar­kedjan Burger King gav en gratis ham­burgare till alla som strök tio kontakter på Face­book (se avvänna). Kampanjen kördes som en applikation på Face­book, men Facebook stängde av den efter tio dagar. Under de dagarna hade över 230 000 kontakter strukits och 23 000 ham­burgare delats ut. Sajten whoppersacrifice.com är ner­lagd.

[kuriosa] [sociala nätverk] [ändrad 10 januari 2019]