it-poesi

lyriska tirader om alla välsignelser som den nya informations­teknologin ska föra med sig. – För­fattas på be­ställ­ning av väl­arvoderade skribenter, och publiceras i skrifter som ges ut av kom­missioner och forsknings­stiftelser. Be­släktat med läro­plans­poesi, men anses mer in­bringande för skribenten.

Godwins lag

(Godwin’s law)”Ju längre en diskussion på nätet fortsätter, desto mer ökar sannolikheten för att någon drar in en jämförelse med Hitler eller nazisterna.” – Lagen är uppkallad efter juristen Mike Godwin (blogg), som retade sig på sådan ar­gu­­men­ta­­tion. Det är tradition på Usenet att när någon gör en sådan jäm­­för­else anses dis­­kus­s­ionen av­slutad, och den som gjorde jäm­­för­elsen har för­lorat. (Godwin själv har senare påpekat att det kan vara lovligt att dra in Hitler i diskussionen, förutsatt att det är sakligt motiverat.)

 [diskussioner] [lagar] [ändrad 13 november 2017]

cool

– vad som är cool hänger på tre regler som har formulerats av den amerikanska journalisten Malcolm Gladwell:

  1. – när de som inte är cool upptäcker att något är cool så är det inte cool längre;
  2. – du kan inte skapa cool – cool är något man upptäcker;
  3. – man måste vara cool för att veta vad som är cool.

– ”The three rules of cool” finns i artikeln ”The Coolhunt” på Malcolm Gladwells webbsidor (länk). – Cool‑hunting är marknadsförares försök att ta reda på vad som är cool, det vill säga tilltalar ungdomar. Om Gladwells regler stämmer är detta dömt att misslyckas. – Se dokumentären ”The merchants of cool” från 2001 – länk.

[it-liv] [jargong] [kuriosa] [trender] [ändrad 1 maj 2020]

Sweding

”svenskning” – om filmer: att göra egna billiga versioner av kända filmer. Att ”svenska” filmer var en fluga i början av 2008. – Uttrycket kom från filmen Be kind rewind (se IMDb: länk): biträdena i en videobutik råkar radera alla rullarna (de har, av någon anledning, alla filmer på video­band i stället för på DVD), och spelar därför in egna nollbudgetversioner av filmer som deras kunder vill hyra. Detta tar förstås tid, men då skyller de på att filmerna ”kommer från Sverige”. – Se också shanzhai.

[spelfilmer] [jargong] [ändrad 7 juni 2017]

Schneiers lag

”Vem som helst kan uppfinna ett säkerhetssystem som hon själv inte kan knäcka.” – Med andra ord: den som har konstruerat ett säker­hets­system är inte rätt person att avgöra hur säkert det är. – Lagen formulerades av den amerikanska säker­hets­experten Bruce Schneier, se här.

[it-säkerhet] [lagar] [ändrad 23 december 2017]

enprocentsregeln

(the one percent rule) – av hundra personer på internet kommer en att skapa material. Tio kommer att skriva kommentarer eller göra ändringar och 89 kommer bara att läsa. Slutsats: en webbplats som kräver mycket aktivitet av besökarna kommer inte att få många besökare. – Även: den svenska be­stäm­melsen att en procent av kostnaderna för offentliga byggnader ska gå till konstnärlig utsmyckning.

[lagar] [ändrad 23 december 2017]

Linus lag

  1. – ”Given enough eyeballs, all bugs are shallow”, vilket betyder att om tillräck­ligt många granskar programkoden kommer varje bugg att vara lätt att rätta till (åtminstone för någon av granskarna). – Yttrandet tillskrivs Linus Torvalds och citeras i Eric Raymonds bok Kate­dralen och basaren;
  2. – ”Allt som en människa gör moti­ve­ras med över­levnad, socialt liv eller nöje.” – I förordet till boken The hacker ethic and the spirit of the information age från 2001 for­mu­le­rade Linus Torvalds den tesen, och han ansåg att det var stadier i en utveckling: resul­tatet blir bäst när man gör saker bara för att det är roligt.

[fel] [lagar] [systemutveckling] [ändrad 23 december 2017]

/b/

ett diskussionsforum på sajten 4chan, känt som grogrund för trender (mem) bland ameri­kanska ung­domar. Men det mesta på /b/ är por­no­grafi. Nästan alla inlägg på /b/ är skrivna under namnet Anony­mous, som på /b/ räknas som en särskild person. – Se boards.4chan.org/b/.

[diskussioner] [ändrad 30 oktober 2019]