MediaPipe

ett ramverk för utveckling av program som analyserar och bearbetar video, ljud och andra strömmar av data med användning av maskininlärning. MediaPipe kan bland annat användas för ansiktsigenkänning, igenkänning av teckenspråk och hårfriläggning. MediaPipe har utvecklats av Google och presenterades 2019. – Se Google Researchs blogg, Google om igenkänning av dövas teckenspråk och GitHublänk.

[programmering] [maskininlärning] [tillgängligt] [ändrad 17 september 2019]

Dagens ord: 2020-10-13