307

meddelande i webbläsare: tillfällig omdirigering – temporary redirect. – Medde­lan­det ingår i proto­kollet HTTP och dess efterföljare HTTPS. – Nummer som börjar på 3 anger att webbservern omdirigerar anropet till en annan webbadress (URL). Siffrorna efter 3:an står för speci­fika fel. I detta fall är är felet, alltså omdirigeringen, tillfälligt. Nästa gång besökaren vill besöka den aktuella webbsidan bör hon därför kunna använda den gamla adressen.

[fel] [webben] [ändrad 2 maj 2017]