SMIL

förkortning för:

  1. SMIL – Siffermaskinen i Lund – en av Sveriges första datorer, invigd 1956. SMIL var baserad på Sveriges första elektroniska dator BESK†. – Läs mer om SMIL i Wikipedia;
  2. –Synchronised multimedia integration language – före­slagen standard för multi­medier, alltså för integrering av text, bild, rörliga bilder och ljussättning på webben. SMIL gör att ljud, bild och andra händelser synkroniseras i webbläsaren, även om de hämtas från filer på olika servrar. Den senaste standarden, SMIL 3.0, är från 2008. – Mer på W3C:s webbsidor (inte uppdat­e­rat sedan 2012).

[förkortningar på S] [historiska datorer] [it-historia] [ljud och bild] [ändrad 22 maj 2017]