Atanasoff, John Vincent

(1903—1995) – uppfinnare av den första digitala elektroniska räknemaskinen, ABC (Atanasoff Berry Computer). Han utvecklade den under åren 1937—1942 tillsammans med Clifford Berry (1918—1963). – ABC kallas ibland för the first digital computer, men det var en computer i betydelsen räkne­maskin – inte en dator. ABC var nämligen inte programstyrd, men den inne­höll andra viktiga uppfinningar som digitala beräkningar, parallell bearbetning och åtskillnad mellan be­räk­ningar och minne. (Den första programstyrda datorn ut­vecklades av Konrad Zuse.) – Läs mer på University of Iowas webbplats (länk).

[it-historia] [personer] [ändrad 17 november 2017]