Dnix

ett utförande av Unix, ut­veck­lat på 1980‑talet av svenska DIAB†. – Dnix användes under namnet ABCenix i de kraftfullaste modellerna av ABC‑datorerna†. – Till skillnad från det ursprungliga Unix från AT&T var Dnix ett realtids‑operativsystem, först utvecklat för industri­ell användning. Med tiden ersattes all Unix‑kod från AT&T med DIAB:s egenutvecklade kod, vilket innebar att Dnix kunde säljas och användas utan att man behövde betala licensavgift till AT&T. – Franska Bull köpte DIAB 1990, och fortsatte under några år att sälja både Dnix och DIAB:s datorer. Ett annat företag, ISC hade också rättighet att utveckla och sälja Dnix, och fortsatte med det fram till 1997. – Se denna redogör­else för Dnix (länk).

[it-historia] [unix] [ändrad 25 oktober 2020]

Dagens ord: 2013-12-01