abort

stopp, nödstopp; to abort – att stoppa, att nödstoppa – avbrytande av ett program omedel­bart, utan att datorn först sparar filer på ett ordnat sätt. Instruktionen före­kom i PC‑DOS, och innebar att användaren kom till­baka till C‑prompten. Att göra en ordnad av­stäng­ning, däremot, där resultatet av arbetet sparas, kallas för att av­sluta, på engelska exit (i Windows) eller quit (i Mac). – Abort var ett av de klas­siska fyra alter­na­tiven Abort, retry, ignore, fail?.

[användargränssnitt] [ändrad 27 september 2018]