Adobe Animate CC

ett program för att göra dator­ani­me­ringar, i synner­het för webb­sidor. Adobe med­de­lade i december 2015 att Adobe Animate CC ska er­sätta Adobe Flash Professional: Flash har nämligen fått allt mer kritik med åren. Adobe Animate CC är an­passat för HTML5. – Se Adobes blogg (länk).

[datoranimering] [ändrad 26 november 2018]