user agent

– i den tekniska dokumentationen av webben:

  1. – program och dokumentation som överensstämmer med webbens tekniska ledningsgrupp W3C:s specifikationer för webbläsare och liknande;
  2. – varje program som hämtar och återger material på webben för användare (se också webbklient).

– Läs också om agenter.

[mjukvara] [webben] [ändrad 19 juni 2020]