agnostisk

(agnostic) – inom it: tekniskt obunden, öppen. – En person som är agnostisk när det gäller it binder sig inte vid något särskilt operativsystem, någon teknisk plattform, programspråk, utvecklingsmetod eller någon väntad teknisk utveckling. (En sådan person är agnostiker, på engelska an ag­nos­tic.) En produkt är agnostisk om den inte är beroende av en viss plattform, till exempel operativsystem, utan fungerar ihop med det mesta. Ett väl­känt exempel är webbsidor, som bör vara agnostiska med avseende på vilken webbläsare och vilken dator­typ de visas på. Code agnosticism – principen att program ska fungera ihop på hög nivå, oberoende av vilket programspråk de är skrivna i. – Agnostisk är från början en teologisk term och betyder varken tro­ende eller ateist. Av grekiska a- – utan, och gnosis – kunskap.

[jargong] [öppet] [ändrad 27 april 2020]

Dagens ord: 2017-02-01