anticiparallellism

av anticipate – föregripa, och parallellism – en princip för hur man skriver dator­program: datorn försöker räkna ut på förhand vad användaren kommer att göra och ser till att det redan är förberett när an­vändaren trycker på knappen. – Resurserna för anticiparallellism finns redan, eftersom datorer går på tomgång en stor del av tiden (visserligen i millisekunder varje gång, men ändå). – Ett exempel på anticiparallellism är att medan man tittar på en webb­sida kan webbläsaren passa på att läsa in alla sidor som webb­sidan har länkar till – innan man klickar på länkarna. Termen lanserades 1998 av Bob Metcalfe. Micro­soft har haft en grupp som arbetat på samma idé, men då kallades det för continual computation.

[programmering] [ändrad 4 juli 2021]