användarrättigheter

(user rights) – sammanfattande för inloggnings­rättig­heter och be­hör­ig­heter (privileges). Termen används främst av Micro­soft.

  • – In­loggnings­rättig­het är rätten att logga in. Den rätten behöver inte vara obetingad, även om användaren har giltigt an­vändar­namn och lösenord. Rätten att logga in kan nämligen vara begränsad till vissa tider, platser eller på andra sätt. Men svaret på ett försök till inloggning kan bara bli ja eller nej;
  • – Övriga behörigheter är mer komplicerade. De gäller åtkomst till olika resurser i nätverket och vad användaren kan göra med dem. Även dessa behörigheter kan vara olika för samma användare, beroende på tid, plats och andra omständigheter.

[it-system] [it-säkerhet] [ändrad 9 december 2019]