Assistive context-aware toolkit

(ACAT) – ett program som hjälper personer som varken kan använda händerna eller tal för att kommunicera med hjälp av dator. – Pro­gram­met omfattar bland annat ett simu­le­rat tangent­bord, blickstyrning, talsyntes och ordprediktion: när användaren börjar skriva ett ord gissar programmet vilket ord hon tänker skriva och före­slår det. Om det är rätt behöver användaren bara bekräfta, annars fort­sätter hon att skriva ordet. Prediktionen anpassas till sammanhanget, alltså, enkelt ut­tryckt, till vilka andra ord som står i närheten. – ACAT ut­veck­lades på Intel för den berömda fysikern Stephen Hawking (19422018), som var svårt rörelsehindrad, och som kunde tala enbart genom att an­vända talsyntes. I augusti 2015 släppte Intel ACAT som öppen källkod i förhoppningen att fri­stå­ende ut­veck­lare skulle anpassa det till andra behov och förbättra det. – Se 01.org.

[funktionsvariation] [tillgängligt] [ändrad 4 juli 2019]

Dagens ord: 2015-09-01