bredkolumndatabas

(wide-column database) – ett slags databas med möjlighet att allt eftersom lägga till kolumner (fält) som kan vara olika för varje rad (post) i databasen. – Det speciella med bredkolumndatabaser är att fält som saknar värde på en rad inte anges som tomma – de fälten existerar helt enkelt inte på den raden.  Varje rad i databasen kan alltså ha en egen följd av fält. – Bredkolumndatabaser räknas som NoSQL‑databaser. Det innebär att man inte kan göra sökningar i dem med SQL. (Man kan alltså inte ställa frågor, queries, med sammansatta sökvillkor, som i relationsdatabaser – som ”hitta alla Kirunabor som har en Volvo och är under 40”.) Däremot går det snabbt att söka i en enda kolumn. – Fördelen med bredkolumndatabaser är att de kan lagra mycket stora datamängder effektivt och med god sökbarhet. Men de lämpar sig alltså inte för strukturerade datamängder, och de kan vara svåra att underhålla. – Benämningen bredkolumndatabas betyder alltså inte att kolumnerna är bredare än vanligt, utan syftar på hela databasen. – Kallas på engelska också för wide-column stores.

[databaser] [15 mars 2022]

Dagens ord: 2022-04-02