Catalyst

Apples gemensamma utvecklingsplattform för iOS och macOS. Den är till för att man ska kunna utveckla program som kan köras på iPhone, iPad och Mac med samma programkod. Bakgrunden sägs vara att många fristående utvecklare skriver program (appar) för iPhone och iPad, medan intresset för att utveckla för Mac är begränsat. Det ligger därför i Apples intresse att göra det möjligt att köra appar för iPhone och iPad direkt på Mac. (iOS, iPadOS och macOS är nära släkt, men de är inte kompatibla.) – Projektet blev känt genom en artikel i Bloomberg i december 2017 (länk). Då kallades programmet för Marzipan. – I juni 2019 bekräftade Apple att projektet fanns och det infördes med version 10.15 av macOS, Catalina.

[macos och ios] [programmering] [ändrad 24 november 2019]

Dagens ord: 2018-06-13