challenge-response

kontrollsvar, kontrolltal, kontrolluppgift – uppgift som avsändaren av ett med­del­ande måste lösa innan mottagaren låter kommunikationen fortsätta. – Mottagaren besvarar avsänd­a­rens anrop med att skicka över en uppgift som ska lösas. Först när avsänd­aren har skickat över rätt lösning kan det egentliga informationsutbytet börja. Det är en metod för att stoppa spam, eller för att kon­troll­era att avsänd­aren av ett meddelande är den hon uppger sig vara.

  1. – för inloggning i känsliga it‑system används ibland kontrolltal: mottagaren sänder över ett slumpvis valt tal som avsändaren ska utföra en matema­tisk operation på (med hjälp av ett program som bara behöriga har tillgång till). Avsändaren skickar sedan över svaret till mottagaren. Om svaret är rätt utgår mottagaren från att avsändaren är behörig. De dosor som används vid inloggning på internetbanker (se Digipass), och som genererar engångslösen­ord är exempel på challenge—response;
  2. – mot spam: inloggningstest som kan lösas av en människa, men inte av dator­program. En vanlig metod är att begära att avsändaren känner igen förvrängda bokstäver och siffror på en bild. – Se robotfilter (captcha).

[identifiering] [spam] [ändrad 13 januari 2018]