Digipass

en liten dosa som räknar fram engångslösenord för inloggning på webbsidor för banker och andra organisationer. Lösenorden är bara användbara i någon minut. En del dosor har en liten knappsats där användaren först matar in en sifferserie som visas på bankens eller företagets webbsida, varpå dosan räknar fram en svarskod. (Metoden är ett exempel på challenge‑response.) – Varje dosa är knuten till en bestämd användare. Använder man någon annans dosa blir det fel kod. – Digipass är varumärke för produkter från det amerikanska företaget Vasco, sedan 2018 OneSpan (onespan.com).

[lösenord] [namnbyte] [ändrad 19 december 2019]