char

i programmering: en datatyp, vars namn är kort för character – tecken. – Char infördes med programspråket C. Det stod där för tecken som kodas på en byte, alltså med åtta ettor och/eller nollor. (Det kan bli högst 255 tecken.) Många andra programspråk använder numera char som datatyp och / eller instruktion. Ibland syftar char på tecken ur teckenuppsättningar med fler än 255 tecken, till exempel UTF. Sådana tecken kan uppenbarligen inte kodas på en byte. Denna dubbeltydighet hos datatypen char leder ibland till missförstånd.

[programmering] [tecken] [ändrad 23 januari 2017]