char

i programmering: en datatyp, vars namn är kort för character, ’tecken’. – Char infördes med pro­gram­språket C. Det stod där för tecken som kodas på en byte, alltså med åtta ettor och/eller nollor. (Det kan bli högst 255 tecken.) Många andra programspråk använder numera char som datatyp och/eller in­struk­tion. Ibland syftar char på tecken ur teckenuppsättningar med fler än 255 tecken, till exempel UTF. Sådana tecken kan up­pen­bar­ligen inte kodas på en byte. Denna dubbel­tydig­het hos datatypen char leder ibland till miss­för­stånd.

[programmering] [tecken]