Common desktop environment

(CDE) – ett gammalt grafiskt användargränssnitt för Unix, utvecklat av The Open Group. Numera ovanligt. – CDE, som är en vidareutveckling av Motif†, togs fram på 1990‑talet för att bli ett gemensamt grafiskt användargränssnitt för all Unix efter slutet på Unixkrigen. – CDE liknar andra grafiska användargränssnitt, men har en del ovanliga finesser, som gemensamma arbetsytor (”skrivbord”) för flera användare. – Efter 1990‑talet har CDE konkurrerats ut av grafiska användargränssnitt som har utvecklats för Linux, som Gnome och KDE, men CDE finns fortfarande. CDE krävde tidigare licens, men kan numera laddas ner gratis från Sourceforge (länk).

[grafiskt användargränssnitt] [unix] [ändrad 7 maj 2020]