Common gateway interface

(CGI) – en funktion som förser webbsidor med information som hämtas från andra program när sidan ska visas. – Webb­sidor som använder CGI är alltså inte färdig­skrivna (statiska), utan varje gång som en besökare hämtar en sådan sida anropar sidan ett separat program (eller flera) som hämtar informa­tion från källor som har definierats tidigare. Det innehåll som visas för be­sökare kan därför förändras från minut till minut. – Det program som hämtar in­forma­tionen och formaterar den för publicering kallas för CGI‑skript. CGI‑skriptet översätter in­forma­tionen till HTML eller XML, så att den ska kunna överföras genom webben. Ett CGI‑skript (se skript) kan också hämta data med ledning av den informa­tion som besökaren lämnar. – CGI‑pro­gram kan vara skrivna i olika program­språk eller skript­språk, men de följer bestämda regler. – Det fungerar på andra hållet också: ett CGI‑skript kan ta emot data som en besökare har lämnat på en webbsida, kon­vertera dem till lämpligt format och lagra dem i en databas eller använda dem som indata i ett program.

[webbpublicering] [ändrad 21 april 2018]