COO

  1. – se chief operating officer och chefstitlar på C;
  2. förkortning för cell of origin – den basstation som ett mobiltelefonsamtal kommer från. – Uttrycket betecknar också en teknik för att lokalisera den som ringer. Den används av räddningstjänst i USA, men också för kommersiella ändamål, som att fast­ställa varifrån någon ringer efter taxi. Metoden är enkel, men ger inte särskilt exakt resultat, särskilt om om den uppringande är flera kilometer från basstationen. (I Europa används i stället metoder som med ledning av tidsdifferensen räknar ut den uppringandes avstånd från minst tre bas­stationer (så kallad trilaterering), vilket gör att positionen kan räknas fram med hög träffsäkerhet.)

[chefstitlar] [förkortningar på C] [geo] [mobilt] [ändrad 8 januari 2018]