Cygwin

en uppsättning verktyg för anpassning av Unix-baserade program för Windows. – Med Cygwin kan man anpassa (porta) Unix­program så att de kan köras i Windows utan större ändringar. Det ingår ett bibliotek som anpassar system­anropen i Unix till Windows och omvänt. – Observera att Cygwin inte är till för emulering. Det krävs nämligen en del arbete för att existerande program för Unix ska kunna köras i Cygwin. – Cygwin utvecklades på 1990‑talet på företaget Cygnus Solutions, som 1999 slogs ihop med Red Hat. Cygwin utvecklas som fri mjukvara, och finns på cygwin.com.

[unix] [windows] [ändrad 4 augusti 2018]