data-as-a-service

(DaaS)molntjänst som tillhandahåller data av ett eller flera slag till kunder för användning. – Ett DaaS-företag har hand om insamling, rensning, uppdatering och anpassning av data och ger sedan kunderna tillgång till dem mot betalning. DaaS kan gälla data om demografi (kunddata), geografiska data, företag, produkter eller annat. Typiskt är det generiska data, alltså data av det slag som i princip är tillgängliga för alla, men som kan vara tidskrävande att samla in och förvalta. Fördelar för kunden är dels att kunden inte behöver hantera datamängderna i sitt eget it‑system (insamling, lagring), dels att DaaS-företaget sköter uppdateringar och ser till att data är i ett standardiserat format. Nackdelen är, som med alla molntjänster, att kunden blir beroende av DaaS-företaget och dess processer, som kunden inte har insyn i.

[as-a-service] [data] [ändrad 11 juni 2020]