datadelning

(data sharing) – det att en person eller organisation gör sina data tillgängliga för andra. Det handlar då ofta om forskningsdata, mätdata och annat som är användbart för vetenskapliga eller statistiska ändamål:

  1. – allmänt: datamängden görs tillgänglig för andra användare, antingen i en begränsad grupp eller generellt; jämför med fildelning;
  2. – utbyte av data: två eller flera organisationer kommer överens om att ha gemensam tillgång till allas data;
  3. – om mobilabonnemang: mobildatadelning – flera abonnenter delar på samma pott för mobil­data.

[data] [fildelning] [mobilt] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]