decentraliserad identifiering

identifiering vid transaktioner över internet eller med annan elektronisk kommunikation. Parterna är alltså inte i samma rum, och oftast är den ena parten en dator. Det kan därför vara lättare för bedragare att lyckas med identitetsstöld. Utmaningen är att säkerställa att den som använder en viss identifieringsmetod (lösenord, e-legitimation) verkligen är den rätta innehavaren av den angivna identiteten. Man måste också skydda mot bedrägerier där den rätta innehavaren av en identitet luras att logga in på en tjänst, vanligtvis en bank, med e‑legitimation och därmed släpper in bedragaren på tjänsten. – På engelska: decentralized identification, förkortat DID.

[identifiering] [5 augusti 2019]

Dagens ord: 2019-09-04