DNSSEC

DNS security extensions – ett säkerhetssystem för DNS, internets adressystem. – DNSSEC försvårar sådan manipulering av internets adressystemet som görs i syfte att skicka besökare till förfalskade webbplatser, eller som får det att framstå som om en del webbplatser inte existerar. DNSSEC ger också mottagare av e‑post möjlighet att kontrollera att meddelandet verkligen kommer från den avsändare som uppges, och att innehållet inte har ändrats på vägen (meddelandeautentisering). Systemet bygger på elektroniska signaturer. – Mer ingående beskrivningar finns på dnssec.net (brukar fungera, trots eventuell överstrykning) och hos Internetstiftelsen, se denna pdf. – Läs också om OpenDNSSEC.

[förkortningar på D] [internet] [it-säkerhet] [ändrad 24 mars 2022]