drive

lagringsenhethårddisk (hard drive) eller annat lagringsminne. – En drive kan till exempel vara en hårddisk, en del av en hårddisk, se partition, ett inbyggt halvledarminne (SSD), ett USB­‑­minne, en optisk disk i en brännare eller ett magnetband. – Bakgrund: När det gäller magnetiska diskar brukar man på engelska skilja mellan disk och drive. Så länge som man an­vände disketter, som var ett slags magnetisk disk, så var disken skivan med data, medan drive stod för anordningen som läste och skrev till disken. I hård­diskar finns det sedan länge alltid flera diskar (roterande skivor) i samma hölje, som också innehåller skriv- och läsmekanismen. På svenska kallar vi helheten för disk, på engelska heter det drive. På svenska finns inget ord som direkt motsvarar drive, så om det inte passar med disk eller hård­disk (Apple brukar skriva skiva) får man skriva lagrings­enhet eller bara enhet.

[lagringsmedier] [ändrad 22 november 2017]