Electronic data interchange

(EDI) – benämning på standarder för utbyte av information mellan företags it‑system. – EDI var en tidig standard för e‑handel och informationsutbyte mellan företag, och har använts i olika former sedan början av 1980‑talet. På 1990‑talet överflyglades EDI av mer eller mindre ostrukturerade lösningar på webben. EDI‑standarden var nämligen för krånglig för att användas av småföretag. Större företag och organisationer har infört det, men ofta på olika, oförenliga sätt i olika företag. – EDI bygger på standarden ANSI X12. – FN:s version av EDI heter Edifact och förvaltas av FN‑organet UN/Cefact (länk). I Sverige finns SFTI (sfti.se), en Edifact‑baserad standard som har utvecklats av Sveriges kommuner och regioner och Ekonomistyrningsverket. – Ett XML‑baserat alternativ till EDI är ebXML.

[e-handel] [standarder] [ändrad 8 juli 2020]