fast IP-adress

IP-adress som är knuten till en bestämd dator och en bestämd användare (ett användarkonto). Kallas också för statisk IP‑adress. – Fast IP‑adress är en förutsättning för att man ska kunna lagra webbsidor på en persondator eller server. Alternativet är flytande IP‑adress. – I version 4 av internetprotokollet IP var IP‑adresser en begränsad resurs, vilket gjorde det svårt eller omöjligt för enskilda personer att få en fast IP‑adress. Med version 6 av IP (IPv6) försvinner den begränsningen. (Det finns ingen version 5.)

[ip] [ändrad 9 december 2022]