fast IP-adress

IP-adress som är knuten till en bestämd dator och en bestämd användare (ett användarkonto). Kallas också för statisk IP‑adress. Fast IP‑adress är en förutsättning för att man ska kunna ha webbsidor på en dator eller server. Alternativet är flytande IP‑adress. – I version 4 av internetprotokollet IP är IP‑adresser en begränsad resurs, vilket gör det svårt eller omöjligt för enskilda personer att få en fast IP‑adress. Med version 6 av IP (IPv6) försvinner den begränsningen. (Det finns ingen version 5.)

[ip] [ändrad 10 november 2018]