FAST

  1. linear free ad supported streaming tvströmmande tv-sändningar med annonser som väljs ut för varje enskild kund. – FAST är så kallad tablå-tv, det vill säga att programmen sänds enligt ett schema med plats för reklamavbrott. Men olika tittare ser olika reklamsnuttar. Vilken reklam som ska visas för varje enskild tittare bestäms av ett datorprogram någon sekund innan reklamen visas. – Uttrycket FAST i denna betydelse myntades i USA i slutet av 2010-talet;
  2. – (fast active queue management scalable transmission control protocol) – ett proto­koll för snabb dataöverföring på internet. – FAST demonstrerades i slutet av 2002, och klarade då över åtta gigabit per sekund, vilket ska jämföras med den vanliga gränsen för bred­band som brukade sättas till två megabit per sekund. Tekniken hade utveck­lats av forskare vid Caltech. – Se denna sida, som dock inte tycks ha upp­daterats sedan 2007.

[experimentell teknik] [förkortningar på F] [inaktuellt] [internet] [marknadsföring] [radio och tv] [ändrad 30 oktober 2021]