flerdimensionell databas

ett slags databas där informationen är indelad på fler än två sätt som är oberoende av varandra. – En vanlig databas är tvådimensionell: den har rader och kolumner och alla data i databasen är sorterade efter rad (till exempel: Avdelning) och kolumn (till exempel: Månad). En flerdimensionell databas har däremot tre eller flera indelningar som är oberoende av varandra. Detta gör det möjligt att dela in materialet mer detaljerat, men det går inte att ställa upp på papper. En vanlig analysmetod för flerdimensionella databaser är OLAP.

[databaser] [ändrad 11 januari 2021]