Flowers, Tom

(1905–1998 – även: Tommy Flowers) – engelsk tele­ingenjör, kon­struktör av datorn Colossus. – Flowers ut­veck­lade på 1930‑talet elek­troniska telefonväxlar åt brittiska post­verket. Han kallades 1942 till Bletchley Park för att kon­struera en auto­matisk maskin för kodknäckning. Flowers insåg att radio­rör, som tidigare hade an­vänts bara för för­stärkning, kunde användas som om­kopp­lare i stället för mekaniska reläer – de var snabbare och slets inte ut. Hans chefer trodde inte på idén, så Flowers tvingades betala delar av utvecklingsarbetet ur egen ficka. Resultatet blev Colossus, som räknas som den första helt elektroniska datorn, även om den var gjord för bara en uppgift. – Efter­som allt om Colossus hemligstämplades efter kriget fick Tom Flowers inte erkännande för sina banbrytande insatser förrän på 1970‑talet. Efter kriget fick han återgå till att konstruera elektroniska telefon­­växlar, men han byggde också första generationen av slumptalsgeneratorn Ernie. – Läs mer på sajten Crypto Museum (länk) och i Wiki­­pedia.

[it-historia] [personer] [tom flowers] [ändrad 23 april 2018]

Dagens ord: 2015-09-06