Flowers, Tom

(1905–1998 – även: Tommy Flowers) – engelsk tele­ingenjör, kon­struktör av datorn Colossus. – Flowers ut­veck­lade på 1930‑talet elek­troniska telefonväxlar åt brittiska post­verket. Han kallades 1942 till Bletchley Park för att kon­struera en auto­matisk maskin för kodknäckning. Flowers insåg att radio­rör, som tidigare hade an­vänts bara för för­stärkning, kunde användas som om­kopp­lare i stället för mekaniska reläer – de var snabbare och slets inte ut. Hans chefer trodde inte på idén, så Flowers tvingades betala delar av ut­vecklings­arbetet ur egen ficka. Resultatet blev Colossus, som räknas som den första helt elektroniska datorn, även om den var gjord för bara en uppgift. – Efter­som allt om Colossus hemligstämplades efter kriget fick Tom Flowers inte erkännande för sina banbrytande insatser förrän på 1970‑talet. Efter kriget fick han återgå till att konstruera elektroniska telefon­­växlar, men han byggde också första generationen av slump­­tals­­generatorn Ernie. – Läs mer på sajten Crypto Museum (länk) och i Wiki­­pedia.

[it-historia] [personer] [tom flowers] [ändrad 23 april 2018]

Dagens ord: 2015-09-06