fönsterhanterare

(windows manager) – program som styr och över­vakar fönstren i ett grafiskt an­vändar­gräns­snitt. – Fönster­hanteraren styr fönstrens storlek, place­ring på skärmen, placering ovanpå eller under varandra (stackning) och vad som visas. Fönsterhanteraren är en del av skriv­bords­miljön, som också inne­håller andra funk­tioner. I en del skrivbordsmiljöer är fönsterhanteraren ut­byt­bar. – En känd fönster­hanterare för Linux och andra slags Unix är Enlightenment, som i sin tur bygger på X Window System. – Funktionerna för att förmedla användarens in­struk­tioner, som inmatad text, klick och musrörelser, till operativ­systemet ingår normalt i fönsterhanteraren, och kallas för bildskärmsserver (display server).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 16 januari 2018]