FoxyProxy

Foxyproxys märke. En räv (bara huvudet) som blinkar med ena ögat. Under den texten FOXYPROXY.ett hjälpmedel som kan hämta censurerade och blockerade webb­sidor. – Foxy­­Proxy ut­vecklades som tillägg till webbläsaren Firefox. Det ingår i Pirate­Browser, som bygger på Fire­fox. Det finns också versioner för Inter­net Ex­plorer och Chrome. – Foxy­­Proxy kring­­går censur och block­eringar av webb­­sidor genom att ladda ner dem från proxy­­servrar. Servrarna innehåller kopior av webb­­sidor. Proxy­­servrar med webb­sidor kan tillhandahållas av webbsidornas ägare för att minska be­­last­ningen på den egentliga webbservern, eller av andra aktörer för att ge till­­gång till sidorna. Den som använder Foxy­Proxy har tillgång till en lista med proxy­servrar som till­frågas om sidor i stället för an­vändarens internet­operatör, eller när en sida inte är åt­komlig via internet­operatören. Foxy­Proxy har också informa­tion om vilka proxyservrar som är lämpliga när man efter­frågar olika webb­sidor. Regler styr vilken proxy som väljs. Ob­ser­vera att FoxyProxy inte garan­terar anonym surfning. – Se getfoxyproxy.org.

[censur] [webben] [ändrad 24 november 2018]

Dagens ord: 2013-10-06