FoxyProxy

Foxyproxys märke. En räv (bara huvudet) som blinkar med ena ögat. Under den texten FOXYPROXY.ett hjälpmedel som kan hämta censurerade och blockerade webb­sidor. – Foxy­­Proxy utvecklades som tillägg till webbläsaren Firefox. Det ingår i PirateBrowser, som bygger på Firefox. Det finns också versioner för Internet Ex­plorer och Chrome. – FoxyProxy kring­­går censur och blockeringar av webbsidor genom att ladda ner dem från proxyservrar. Servrarna innehåller kopior av webbsidor. Proxyservrar med webbsidor kan tillhandahållas av webbsidornas ägare för att minska belast­ningen på den egentliga webbservern, eller av andra aktörer för att ge tillgång till sidorna. Den som använder Foxy­Proxy har tillgång till en lista med proxyservrar som tillfrågas om sidor i stället för användarens internet­operatör, eller när en sida inte är åtkomlig via internetoperatören. FoxyProxy har också information om vilka proxyservrar som är lämpliga när man efter­frågar olika webb­sidor. Regler styr vilken proxy som väljs. Ob­ser­vera att FoxyProxy inte garan­terar anonym surfning. – Se getfoxyproxy.org.

[kringgå censur] [webbläsare] [ändrad 24 november 2018]

Dagens ord: 2013-10-06