frågetecken

tecknet ?  —

  1. – se jokertecken;
  2. – i webbadresser (url:er): instruktion till webbservern att en webbadress beskriver en sökning, inte en statisk sida. Till exempel betyder url:en it-ord.idg.se/?s=frågetecken att webb­servern ska söka igenom data­basen för Computer Swedens ord­lista efter upp­slags­ordet fråge­tecken och efter alla ord­för­kla­ringar som inne­håller ordet fråge­tecken. Re­sul­tatet av sök­ningen samman­ställs till en sida som webb­servern skickar till an­vändaren.