frågetecken

– tecknet ? —

  1. – se jokertecken;
  2. – i webbadresser (URL:er): instruktion till webbservern att en webbadress beskriver en webbsida som sammanställs genom en sökning, inte en statisk sida. Till exempel betyder URL:en it‑ord.idg.se/?s=frågetecken att webbservern ska söka igenom data­basen för IDG:s ord­lista efter uppslagsordet frågetecken och efter alla ord­för­kla­ringar som inne­håller ordet fråge­tecken. Resultatet av sök­ningen samman­ställs till en sida som webbservern skickar till an­vändaren.

[tecken] [webbpublicering] [ändrad 2 maj 2020]