Gemalto

nederländskt företag som bland annat tillverkar SIM-kort. Gemalto tillverkar också annan teknik med inriktning på it-säker­het och identifiering. Företaget är världens ledande leverantör av SIM-kort. – Gemalto blev känt i februari 2015 när nyheten spreds att den amerikanska signal­spanings-orga­nisa­tionen NSA och brittiska GCHQ har kunnat avlyssna samtal mellan mobil­telefoner som har Gemaltos SIM-kort. Samtal i mobilnätet är krypterade, men NSA och GCHQ uppgavs ha kommit över de kryp­terings­nycklar som Gemalto använder. Detta ska ha skett genom dataintrång. Gemalto förnekade först all vetskap om saken. Senare medgav Gemalto att det hade varit dataintrång, men att krypterings­nycklarna inte hade kommit på avvägar (se detta meddelande). – Nyheten publicerades först på webb­publikationen The Intercept (länk) som fann upp­gift­er­na i de hemliga dokument som släppts av Edward Snowden.

[dataläckor] [företag] [kryptering] [övervakning] [ändrad 3 september 2019]