grad

typografisk term för teckenstorlek. Anges för hela teckenuppsättningen i en stil. De enstaka bokstäverna, som a, f och j, har ju olika höjd, men graden gäller generellt för alla tecken i en stil. Graden är summan av versalhöjd och underhäng, med andra ord från toppen av Å till botten av p. (Se Åp-höjd.) En bokstav som n kan därför ha en grad på tolv punkter, trots att själva n:et kanske bara är sex punkter högt. Teckenstorlek är alltså det utrymme på höjden som rymmer alla tecken i alfabetet samt siffror och andra tecken. – Grad anges i punkter eller tiondels millimeter.

[typografi] [ändrad 20 januari 2016]