Grasshopper

ett verktyg som lär ut programmering i JavaScript, avsett för nybörjare i programmering. – Grasshopper har utvecklats av Google och släpptes 2018. Det fanns först som en app för smarta mobiler, från hösten 2019 även som program för persondatorer. Grasshopper låter de studerande bekanta sig med HTML och CSS. Programmets namn anspelar på datorpionjären Grace Hopper†. – Se grasshopper.codes.

[läromedel] [programmering] [14 oktober 2019]

Dagens ord: 2019-12-07