hänvisnings-URL

(referring URL)webbadress (URL) som en besökare måste komma direkt från för att få tillgång till en viss webbsida. Besökaren måste alltså på hänvisnings‑URL:ens sida ha klickat på en länk till den aktuella webbsidan. Det är ett sätt att begränsa åtkomsten till webbsidor. – Det fungerar så att den som vill kunna göra affärer genom en organisations webb­sida först måste registrera sin egen webbsida hos organisationen. Organisationens webbsida är öppen bara för besökare från registre­rade URL:er. Det fungerar därför att webb­servern kan avläsa vilken webb­sida besökaren närmast kommer från.  Krav på hänvisnings‑URL kan komplette­ras med krav på an­vändar­namn och lösenord.

[it-säkerhet] [webben] [ändrad 11 februari 2018]