Lag om elektronisk kommunikation

svensk lag från 2003 om kommunikation över radio och tele­nät. Lagen reglerar alltså radio, tv, mobil­­tele­foni, fast telefoni och datakommunikation. Den er­satte de två tidigare lagarna Radio­lagen och Telelagen. – Lagens namn för­­kortas LEK. Lag­texten finns här. – Lagen hör ihop med en för­ordning, Förordning om elektronisk kommu­nikation, som reglerar Post- och tele­styrelsens (PTS) arbete. Lagen inne­höll fram till 2012 be­stäm­melser som gav polisen rätt att be­gära av­lyss­ning eller över­vakning av elektroniska kommu­nika­tioner vid brotts­­utredning. Från 2012 ingår regler om hemlig av­lyss­ning eller över­vakning av elektro­nisk kommunikation i stället i Rätte­­gångs­­balken. – Se hemlig av­lyssning av elektronisk kommunikation och hemlig över­vakning av elektronisk kommunikation. – Tillägg och ändringar av lagen som gäller från den 15 maj 2019 finns på denna länk.

[elektronisk kommunikation] [juridiska lagar] [ändrad 31 december 2019]