Higgins

Project Higgins – ett avvecklat projekt för säker hantering av identiteter på internet. Higgins startades 2006 av IBM, Novell och Azigo (extern länk, hette tidigare Parity Communica­tions). Inte mycket har hänt sedan 2008, då version 1.0.1 släpptes. – Målet var ett system där använd­aren själv skulle ha hand om sin person­liga informa­tion på olika webb­tjänster. Det skulle gälla sådant som bankkonton, kredit­kort och abonne­mang. Använd­aren skulle också bestämma vilken informa­tion som skulle vara privat. Systemet utvecklades i öppen källkod och skulle fungera på alla vanliga operativsystem. – Higgins sågs när det lanserades som ett alterna­tiv till Microsofts avvecklade projekt Card­space. Pro­jektet utvecklades av Eclipse foun­dation. – Se eclipse.org/higgins (borttagen).

[aldrig realiserat] [personlig integritet] [ändrad 28 augusti 2020]